Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 140)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
202034 Vyhotovenie projektu na Envirofond Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PARTRY s. r. o.
200 €
202033 Vyhotovenie geometrického plánu na pozemok parcela registra KN E č. 662/1, druh pozemku trvalé trávne porasty k. ú. Bajerovce, vo vlastníctve obce Bajerovce, IČO: 00326810 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEOGRAF LIPANY s.r.o.
0 €
202032 Materiálne zabezpečenie k 100. výročiu DHZ: tričko s potlačou 40 ks, plastový baner 1 ks, fólia na polep 1 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
0 €
202031 Propagačný materiál k 100. výročiu DHZ: závesná vlajka plastová 40 ks, trofej sklo 20 ks, ďakovný list A4 20 ks, trofej pohár 20 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
0 €
202030 Dodanie stravy pre odberný tím celoplošného testovania I. kolo v obci Bajerovce dňa 31. 10. 2020 12 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
0 €
202029 Ochranné obleky 4 ks a ochranné štíty 2 ks - celoplošné testovanie I. kolo Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OB TEAM, s.r.o.
0 €
202028 dodanie ihličnatého reziva-hranoly I. tr. Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PIL-TEL, s.r.o.
0 €
202027 Namiešanie fasádnej farby sivej (DS) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
0 €
202026 Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 4 projektu "Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v obci Bajerovce, s kódom ITMS: 25120220404 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AK Prešov spol. s r. o.
150 €
202025 Práce na rekonštrukcii parkoviska pri Dome smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
0 €
202024 Rozbor vody k stavbe Dom smútku Bajerovce v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
0 €
202023 Dodanie betónu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: NOVSTAV SL s.r.o.
0 €
202022 Dodanie materiálu: polovegetačná tvárnica malá, obrubník chodníkový, cestný obrubník nájazdový Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prefa Orlov s.r.o.
0 €
202021 Výroba kancelárskeho stola Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Križalkovič Róbert
0 €
202020 Spracovanie prieskumu trhu na výber dodávateľa na projekt: Bezpečnostný systém v obci Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
0 €
202019 Plechové profily Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: INTERKOV STEEL, s.r.o.
0 €
202018 Materiálno-technické vybavenie DHZ: sako pánske služobné DPO 2 ks, nohavice pánske-služobné DPO 2 ks, hadica zásahová B 75/20m 1 ks, hadica zásahová C 52/20m 2 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN,s.r.o.
577 €
202017 Výkopové práce pri Dome smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: INGNAR, s. r. o.
300 €
202016 Práce pri dokončení rekonštrukcie miestnej komunikácie, parcela č. KN C 426/41 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
412.12 €
202015 Práce pri dokončení oplotenia cintorína pri Dome smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
596 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Utorok: nestránkový deň
Streda:

08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:

08:00 - 12:00   

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021